IFS-HPC

Společnost JoWo – Com s.r.o. byla ve dnech 06./07.12.2023 úspěšně certifikována organizací TÜV-Nord a stala se držitelem certifikátu IFS-HPC (International Featured Standard – Household and Personal Care Products).

Investice jakož i školení zaměstnanců ve všech oblastech jsou kontinuální procesy, které je třeba neustále prověřovat a zdokonalovat.

Společnost JoWo – Com s.r.o. se specializuje na balení, stáčení a míchání tekutých a práškových látek. Je partnerem pro i pro ty zákazníky, kteří potřebují zvláštní řešení. V mnoha případech nalezneme odpověď na problém při realizaci projektu a zákazníkovi nabízíme efektivní podporu při jeho realizaci.

Kvalita je naprostý základ a základem pro všechny oblasti činnosti společnosti JoWo – Com s.r.o. – bez fungujícího řešení nemohou společnosti existovat. Z tohoto důvodu je vysoká a neustále se zvyšující kvalita ve všech oblastech zcela zásadní.

To tedy i znamená, že se musíme přizpůsobovat neustále se měnícím a rostoucím požadavkům našich zákazníků. Náš celý tým důsledně pracuje na zvyšování kvality, koneckonců jsou to naši zákazníci, kdo nastavují laťku a tím i definují základy pro kvalitu.  Jejich hodnocení naší kvality a služeb je pro nás zcela rozhodující.

Abychom zajistili spokojenost našich zákazníků, plánujeme, řídíme a kontrolujeme průběžně všechny činnosti relevantní pro kvalitu a bezpečnost. K zajištění našeho standardu přispívá svojí prací každý jednotlivý zaměstnanec na každé úrovni. Kvalita nezná hierarchii. Od svých zaměstnanců požadujeme, aby na jedné straně svoji práci vykonávali s rozvahou a pečlivostí, na druhé straně, aby ale i vlastními nápady a návrhy přispívali ke zlepšování kvality.

Zákazník a zaměstnanec je v naší organizaci tedy stěžejním prvkem, který představuje motivaci a možnost zlepšování.

Zákazník je pro nás nade vše – blízký kontakt a profesionální služby jsou základním předpokladem. Spokojenost našich zákazníků, o které se dozvídáme z osobního kontaktu se zákazníkem, považujeme za jednu z nejdůležitějších indicií kvality.

Naše zaměstnance důsledně zapojujeme do kontinuálního zlepšování, ať už jde o vypracování, vytvoření nutných opatření, jakož i o jejich identifikaci. Každý zaměstnanec je veden k tomu, aby podal případný zlepšovací návrh oddělení řízení kvality a vedení společnosti, které se pak postarají o centrální řízení za účelem jeho efektivní realizace v rámci kroužku kvality.

Podstatným bodem je eliminace chyb, popř. i identifikace slabých míst, dále i úsilí na odstranění opakujících se vad. Vedení společnosti přijímá nejrůznější opatření na podporu kontinuálního zlepšování. Patří sem i investice nejrůznějšího druhu. Ať už jde o optimalizaci procesů nebo o nové technologie a inovace, které zvyšují kvalitu, produktivitu a bezpečnost.

Kvalitu ve společnosti a její pokrok měříme a stanovujeme pomocí cílů. Cíle stanovuje v ročním cyklu vedení společnosti a přijímá opatření na jejich zvyšování a splnění.

Se zvyšováním kvality souvisí vyšší nároky na bezpečnost ve společnosti, které jsou určující pro splnění cílů. V naší společnosti klademe důraz na minimalizaci veškerých rizik a na uspořádání pracovišť a procesů takovým způsobem, aby všechny zúčastněné osoby jako zaměstnanci, dodavatelé, návštěvy, zákazníci, obchodní partneři atd. byli vystaveni co nejmenšímu riziku.

Součástí našeho systému řízení kvality je mimo jiné i to, že klademe velký důraz na životní prostředí. Naše zaměstnance informujeme o důsledcích jejich jednání.

Z větší části působíme v oboru chemie. Proto je pro nás důležitý neustálý zodpovědný způsob práce ze strany naší společnosti a našich zaměstnanců vůči životnímu prostředí.  

V této souvislosti a s ohledem na bezpečnost v naší organizaci proto naše standardy kontinuálně ověřujeme.  Mimo jiné přijímá vedení společnosti v rámci systému řízení kvality taková opatření, aby i v oblasti bezpečnosti a životního prostředí docházelo ke kontinuálnímu zlepšování. Vedení společnosti se mimo jiné i zavazuje přijímat nutná opatření k zajištění souladu s právními předpisy.

Základním předpokladem pro fungování celého systému a dodržování, popř. zlepšování našich cílů a standardů je spolupráce všech zaměstnanců. Jen díky tomu, že „společně táhnou za jeden provaz“ je možné zachovat proces neustálého zlepšování.

Sledování společných cílů v harmonickém pracovním prostředí a tím i přínos každého zaměstnance, je tak nejdůležitějším základem. Zde hrají rozhodující roli mimo jiné vedoucí úseků, na které se jako na přímé nadřízené obracejí zaměstnanci. Vedení společnosti klade velký důraz na udržení a další rozvoj kvality, bezpečnostních norem a zdravé enviromentální politiky a zavazuje se je podporovat jakož i přijmout nutná opatření na jejich realizaci.